ديدار با رياست سازمان بهزيستي كشور

روز سه شنبه مورخ 98/4/4 ديدار و نشستي صميمي بين اعضاء هيات مديره خانه خيرين ايران با جناب آقاي دكتر قبادي دانا معاون وزير و رياست سازمان بهزيستي كشور و آقاي دكتر يزدان مهر معاون مشاركت هاي سازمان در دفتر ايشان برگزار گرديد.

ابتداي جلسه آقاي شمس نايب رئيس خانه خيرين ايران و مديرعامل خانه خيرين استان فارس پس از معرفي اعضاء و تقدير و تشكر از رئيس سازمان بهزيستي كشور كه اين فرصت را در اختيار اعضاء هيات مديره خانه خيرين ايران قرار دادند. به معرفي خانه خيرين ايران كه بزرگترين تشكل خيريه اي در خاورميانه است اشاره نمود. و بيان نمود اين خانه در سال 1382 با مجوز رسمي بهزيستي كشور تشكيل و به ثبت رسيده است و هدف اصلي آن ترويج و گسترش فرهنگ خيرخواهي و نيكوكاري در كشور است.

در ادامه اعضاء نظرات و پيشنهادات خود را مطرح نمودند.

آقاي شمس با اشاره به تدوين فرمت استاندارد سازي خدمات در موسسات خيريه كه در مراحل پاياني مي باشد و طي روز هاي آينده آماده ارائه مي باشد، درخواست عضويت خانه خيرين استان ها در كميسيون ماده 26 و نيز حضور مديرعامل خانه خيرين استان در سفرهاي استاني رئيس سازمان بهزيستي كشور به استان ذيربط را داشتند. همچنين خواستار حمايت سازمان بهزيستي از نرم افزار جامع اطلاعاتي (كه به صورت آزمايشي و با موفقيت در چند استان كشور اجرا گرديده است) جهت اجرا بصورت كشوري شدند.

حجت الاسلام ميرعظيمي عضو هيات مديره و مديرعامل خانه خيرين استان قم به اهداف خانه خيرين ايران از جمله جلوگيري از همپوشاني خدمت رساني موسسات خيريه و ارائه خدمات عام المنفعه به گروه هاي هدف اشاره و بر تقويت جايگاه خانه خيرين از سوي سازمان بهزيستي تاكيد و توصيه نمودند.

آقاي عليخاني عضو هيات مديره و مديرعامل خانه خيرين استان اصفهان طرح حامل هاي انرژي (اختصاص درصدي از درآمد هاي حاصل از حامل هاي انرژي براي جبران بخشي از هزينه هاي موسسات خيريه كشور) را مطرح و پيشنهاد نمودند.

آقاي شرافت عضو هيات مديره و مديرعامل خانه خيرين استان مركزي چند پيشنهاد را مطرح نمودند. بارزترين آن آمادگي ساخت واحدهاي مسكوني براي مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي و موسسات خيريه عضو خانه خيرين ايران بود و از سازمان بهزيستي درخواست همكاري در ارتباط با اخذ مجوزهاي مورد نياز از مبادي ذيربط و انجام ساير مراحل اداري را نمودند. كه با استقبال خوب آقاي قبادي دانا مواجه گرديد.

آقاي عشقي ثاني مشاور عالي خانه خيرين ايران پيشنهادات و توصيه هاي درخور توجه و تامل داشتند. ايشان به اهميت و جايگاه آموزش در موسسات خيريه اشاره نمودند و آموزش را يكي از عناصر كليدي و تفكيك ناپذير رشد و توسعه در همه موسسات، سازمان ها و دستگاه ها تلقي نمودند. ايشان با اشاره به موفقيت دوره هاي كاربردي برگزار شده توسط خانه خيرين ايران در استان هاي مختلف و استقبال خوب موسسات از اين دوره ها، برگزاري دوره هاي آموزشي با محوريت و مديريت خانه خيرين ايران و حمايت و پشتيباني سازمان در استان هاي سراسر كشور را درخواست نمودند.

آقاي روشنايي مديرعامل خانه خيرين ايران ضمن تشكر از رياست سازمان اشاره اي به فعاليت هاي صورت گرفته توسط خانه خيرين ايران، از جمله بيش از 2 ميليارد تومان كمك به هموطنان زلزله زده در استان هاي آذربايجان غربي، بوشهر و كرمانشاه و بيش از 700 ميليون تومان كمك به سيل زدگان استان هاي گلستان، خوزستان، فارس و لرستان و نيز اعطاي تسهيلات كم بهره تا سقف 500 ميليون تومان به موسسات خيريه با همكاري ستاد جهاد توانمند سازي محرومين كشور و صندوق كار آفريني اميد. طرح اهداي 8 هزار جلد كتب كمك آموزشي براي دانش آموزان و دانشجويان تحت پوشش موسسات خيريه به ارزش بيش از170 ميليون تومان اشاره و پيشنهاد برخورداري مددجويان موسسات خيريه از سبد هاي حمايتي دولت را مطرح نمودند.

در پايان درخواست هاي مطرح شده به صورت مكتوب به همراه گزارش كاملي از اقدامات انجام شده توسط خانه خيرين ايران به رياست سازمان بهزيستي كشور تحويل گرديد. آقاي دكتر قبادي دانا از اقدامات اين خانه تقدير و تشكر نمودند و قول همكاري و هرگونه مساعدت پيرامون پيشنهادات مطروحه در جلسه را دادند.